Landbouwwerken

- Bewerken van grond
- Zaaien en hakselen van maïs
- Zaaien en dorsen van granen
- Injecteren van drijfmest in gras- en bouwland
- Transport van vast en vloeibare mest over lange afstand
- Persen van kleine en grote pakken (hooi en stro)